Stichting Activiteiten Lionsclub Haringvliet

Algemeen doel:

De Stichting Activiteiten Lionsclub Haringvliet is opgericht op 11 juli 2005 en gezeteld in de gemeente Nissewaard. De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen voor door de Lionsclub Haringvliet, gevestigd in de gemeente Nissewaard, aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming is gegeven. Organisatie en structuur van de stichting zijn verder vastgelegd in de statuten waarbij het huidige bestuur invulling geeft. De invulling van deze activiteiten zullen conform het beleidsplan van de stichting plaatsvinden. De activiteiten en daaraan verbonden opbrengsten en onkosten zijn jaarlijks vastgelegd in de financiële jaarverslagen.

In 2017 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden die u hier kunt vinden.

 

Contactgegevens:Stichting Activiteiten Lionsclub Haringvliet

  • Corr. Adres: Boutweg 3, 3222 EA Hellevoetsluis
  • Contactpersoon: Mevr. G. van Hoeven - Lensen; tel 0644532621
  • Kamer van Koophandel nummer: 24380497
  • RSIN nummer : 816839037

 


Huidig bestuur Stichting Activiteiten Lionsclub Haringvliet:

  • Voorzitter: Dhr R.Koolwijk
  • Secretaris: Mevr. G.van Hoeven-Lensen
  • Penningmeester: Dhr. J.P.M.Grootscholten
  • Bestuurslid: Mevr. W. Vroone
  • Bestuurslid: L.J.Langelaar-Thomas

Benoeming van bestuursleden zal conform statuten plaatsvinden.