Stichting Activiteiten Mixed Lionsclub Zuidland-Haringvliet

Algemeen doel:

De Stichting Activiteiten Mixed Lionsclub Zuidland-Haringvliet is opgericht op 11 juli 2005 en gezeteld in de gemeente Bernisse. De stichting stelt zich ten doel het verwerven van geldmiddelen voor de Mixed Lionsclub Zuidland-Haringvliet, gevestigd in de gemeente Bernisse, aan te wijzen bestemmingen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen, en het beheer der door haar verkregen geldmiddelen en andere baten voor zover en zolang daaraan nog niet bedoelde bestemming te geven. Omschrijving van activiteiten zijn in het verslag activiteiten vervat. Organisatie en structuur van de stichting zijn verder vastgelegd in de statuten waarbij het huidige bestuur invulling geeft. De invulling onderwerpen van deze activiteiten zullen conform ons beleidsplan van de stichting plaatsvinden. De activiteiten en daaraan verbonden opbrengsten en onkosten zijn verder jaarlijks vastgelegd in ons financieel jaarverslag.

Contactgegevens:Stichting Activiteiten MLC Zuidland-Haringvliet

  • Corr. Adres: Gorslaan 3221 LD Hellevoetsluis
  • Contactpersoon: Dhr: G.C. Vlalenti Clari Tel.nr. 06 53 27 30 52
  • Kamer van Koophandel nummer: 24380497
  • RSIN nummer : 816839037

 

Huidig bestuur Stichting Activiteiten MCC Zuidland-Haringvliet:

  • Voorzitter: Dhr. G.C.Valenti Clari
  • Secretaris: Mervr. G.Hoeven-Lens
  • Penningmeester: Dhr. A.Hamstra
  • Bestuurslid: Mevr. C.H.Berkel
  • Bestuurslid: Dhr. G.C van Blitterswijk

Benoeming van bestuursleden zal conform statuten plaatsvinden.

 

Verslag activiteiten 2012/2013  (1-7-2012/30-6-2013)