Dierenweide en Brielse Plantage

De Dierenweide de Brielse Plantage is een service project welke nagenoeg sinds de oprichting van onze club een rol heeft gespeeld. Met dit project hebben wij ons motto "We Serve" en kinderen als centraal thema, invulling kunnen geven. 

Het begon als idee binnen onze club om kinderen en de bewoners van streek verpleeghuis de Plantage bij elkaar te brengen middels een dierenweide. Na Gemeente Brielle en Stichting Careyn gepolst te hebben is het idee uitgewerkt tot een plan met ontwerp, realisatieplan en exploitatie. Met name de exploitatie heeft veel energie gekost om de toekomst van de dierenweide te garanderen. Uiteindelijk is het gelukt om met medewerking van Stichting Ipse de Bruggen, welke de exploitatie voor zijn rekening genomen heeft, om haar cliënten daar een dagbesteding te laten invullen. De verstandelijk gehandicapten worden zo middels " beschut werken" voorbereid voor een baan in de maatschappij.

Na 7 jaar voorbereiding en fondswerving werd in 2005 De Dierenweide feestelijk geopend. Inmiddels ontvangt de dierenweide jaarlijks circa 10.000 bezoekers per jaar, werken er 10 tot 12 cliënten en een tiental vrijwilligers aan begeleiding, onderhoud en dieren verzorging. Daarnaast wordt er tevens invulling gegeven aan jaarlijkse educatie op de basis scholen in Brielle door de beheerder van de dierenweide. 

Ook na de realisatie zijn wij nog steeds betrokken bij de exploitatie van De Dierenweide. Niet alleen in het bestuur maar met name ook met onze jaarlijkse bijdragen en kleine projecten welke wij nog steeds hier realiseren. 

Met het oorspronkelijke doel de integratie van kinderen, verstandelijk gehandicapten en bewoners van de Plantage voor ogen kunnen wij nu vast stellen dat ons project met veel succes is gerealiseerd en dit eigenlijk  nog steeds voortduurt. 

Soms zeggen we met trots " onze dierenweide". Maar het is vooral een prachtig succes van alle mensen, bedrijven  en gemeente welke zich hier belangeloos hebben ingezet.

 

Klik hier voor de foto reportage van de opening.